Obchodní informace a podmínky obchodu www.VTE.cz

Dodání objednaného zboží

Odesílání zboží

Objednané zboží, které máme skladem (v detailu vybraného zboží je uvedena informace: "skladem - zboží je na našem skladě"), standardně odesíláme v pracovní dny v den přijetí objednávky nebo následující pracovní den. Pokud nemáme zboží skladem nebo objednáváte-li větší monožství zboží, než které je skladem, nebo objednávka obsahuje více druhů zboží včetně zboží, které skladem není, sdělíme Vám e-mailem předpokládaný termín odeslání objednaného zboží a zároveň se Vás zeptáme, jestli chcete ponechat objednávku v platnosti.

Informace o odeslání zásilky a stavu doručení

O odeslání zásilky Vás informujeme e-mailem. U objednané přepravy "Zaslání Českou poštou - balík do ruky" Vám zasíláme navíc automaticky i číslo zásilky, podle kterého lze sledovat stav doručení zásilky přímo na stránkách České pošty.

Způsoby a ceny zaslání zboží

Zaslání Českou poštou - standardní balík

Zásilku s objednaným zbožím Vám doručí Česká pošta na Vaši adresu uvedenou v objednávce. V případě, že Vás doručovatel nezastihne v době doručení na dodací adrese, nechá Vám ve schránce oznámení o uložení zásilky na nejbližší poště, kde si ji můžete většinou ještě ten samý den v odpoledních hodinách, případně v následujících dnech vyzvednout. Většinou jsou tyto zásilky doručeny během jednoho až tří pracovních dnů od odeslání. Pokud potřebujete mít o zásilce přehled nebo potřebujete objednané zboží dříve, vyberte si raději zaslání typem zásilky: balík do ruky.
Cena bez DPH: 120,00 Kč, včetně DPH: 145,20 Kč

Zaslání Českou poštou - balík do ruky

Zásilku s objednaným zbožím Vám pošleme Českou poštou typem zásilky: balík do ruky. Předpokládaný termín doručení zásilky je následující pracovní den po dni odeslání. V informačním e-mailu Vás informujeme o čísle zásilky, podle kterého lze sledovat stav doručování zásilky na stránkách České pošty www.cpost.cz Česká pošta běžně posílá SMS adresátovi s informací o předpokládaném datu doručení. Pokud Vás doručovatel nezastihne na dodací adrese, můžete si zásilku vyzvednout na poště.
Cena bez DPH: 150,00 Kč, včetně DPH: 181,50 Kč

Zaslání zboží do zahraničí

Pokud chcete zaslat zboží na Slovensko nebo do jiných zemí v Evropské unii, vyberte tuto možnost. Před odesláním zásilky Vás budeme informovat o ceně poštovného a navrhneme Vám vhodný způsob úhrady zboží. Cena je závislá na váze a hodnotě zásilky, státu doručení, způsobu úhrady a způsobu zaslání zásilky. Například: nejčastěji odesílaná zásilka do zahraničí je zásilka zasílaná na Slovensko, má hmotnost cca 0,8 kg, je zaplacena převodem a zasílací náklady jsou 230 Kč. Tato cena se ukazuje jako výchozí cena pro zahraniční zasílání.
Cena bez DPH: 300,00 Kč, včetně DPH: 363,00 Kč

Zaplacení zboží

Zaplacení zboží při převzetí zásilky - dobírka

Objednané zboží zaplatíte hotově při převzetí zásilky. Jako doklad o zaplacení dostanete stvrzenku o převzetí hotovosti od dopravce nebo potvrzení o zaplacení dobírkové částky v hotovosti od poštovního doručovatele.
Cena bez DPH: 50,00 Kč, včetně DPH: 60,50 Kč

Platba bankovním převodem před dodáním zboží

Po přijetí objednávky Vám pošleme informace pro provedení zálohové platby. Splatnost zálohové faktury je 7 dnů od vystavení. V době splatnosti Vám rezervujeme objednané zboží. Zboží Vám odešleme ihned po přijetí platby na náš účet.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který zakoupil zboží přes internetový obchod www.VTE.cz, může podle občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právo na vrácení zboží nemohou využít kupující, kteří zakoupili zboží v rámci podnikatelské činnosti (zboží zakoupené na firmu) nebo zboží zakoupené v rámci samostatného výkonu povolání kupujícího. Odkaz na znění občanského zákoníku platného od 1. ledna 2014 nejdete zde.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

V případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele obcodu www.VTE.cz: David Weyda, Loucká 1487/4, 370 05 České Budějovice formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Na naší webové stránce on-line formulář odstoupení od smlouvy můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu David Weyda, Loucká 1487/4, 370 05 České Budějovice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Zaslání vráceného zboží

Zásilku s vráceným zbožím neposílejte "na dobírku", do zásilky vložte informaci, kam Vám máme vrácené peníze zaslat (číslo bankovního účtu nebo adresu). Dále do zásilky vložte kopii daňového dokladu nebo jen číslo daňového dokladu, se kterým bylo zboží zakoupeno a nebo číslo související objednávky a nebo jinou informaci, podle které budeme shcopni identifikovat, kdo zboží vrací a ke které kupní smlouvě se vztahuje. Vrácené zboží zašlete na adresu: David Weyda, Loucká 1487/4, 370 05 České Budějovice

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou potřebné k uzavření smlouvy a doručení objednaného zboží kupujícímu. Osobní údaje určené pro dodání zboží předáme doručovateli zásilky České poště, s.p. Osobní údaje nezpracováváme pro jiný účel. Bez poskytnutí osobních údajů nelze uzavřít kupní smlouvu.

Záruční doba, reklamace

Záruční doba

Na zboží zakoupené přes internet na www.VTE.cz poskytujeme záruku 24 měsíců, pokud v době nákupu není u zboží v katalogu uvedená záruka delší. Kratší záruku poskytujeme na zboží s omezenou životností. Na použité zboží je poskytována záruka uvedená u každé jednotlivé položky, většinou je poskytována záruka 12 měsíců. Záruka běží od dne převzetí zboží.

Reklamační řád

Vadné zboží, které je dosud v záruce, zašlete se záručním listem nebo dokladem potvrzujícím platnost záruční doby (např. nákupní doklad) a popisem závady na adresu: David Weyda, Loucká 1487/4, 370 05 České Budějovice. Opravené nebo vyměněné zboží Vám pošleme zpět. Lhůta pro reklamaci se počítá od převzetí věci po koupi.

Provozovatel

Internetové stránky na adrese www.VTE.cz provozuje firma: David Weyda, výpočetní technika, Loucká 1487/4, 370 05 České Budějovice, zaregistrovaná u Obecního živnostenského úřadu v Českých Budějovicích, IČ: 60848316. Jsme plátci DPH.