Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Použijte tento formulář a pošlete jej na adresu provozovatele pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: David Weyda, Loucká 1487/4, 370 05 České Budějovice

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.