Problém s otevíráním XLS dokumentů MS Office 97 v Excelu (Windows XP)

Problém s DDE

Upřesnění problému:

Při kliknutí na xls soubor v průzkumníku Windows systém oznámí chybu: "Systém Windows nemůže najít položku ... Ujistěte se, zda je název zadán správně, a akci opakujte." nebo při spuštění xls dokumentu z aplikace Total Commander se sice otevře Excel, ale požadovaný dokument se nezobrazí, objeví se chyba: "Soubor nenalezen."

Možná příčina:

Patrně je nastaveno ignorování aplikací využívající dynamickou výměnu dat - DDE.

Řešení:

V aplikaci Excel v menu v nabídce nástroje - možností - obecné - zde zrušte zatržení u položky "Ignorovat jiné aplikace využívající dynamickou výměnu dat".

Datum poslední změny stránky: 10.01.2012