Tipy na nastavení Windows 8 a 8.1

Upgrade Windows 8 na Windows 8.1

Jak upgradovat Windows 8 na Windows 8.1

Stáhněte si zdarma aktualizaci přes Windows Store přímo v operačním systému Windows 8 a nainstalujte. Součásti aktualizace Windows 8.1 obsahují vylepšení individuálního nastavení, vyhledávání, aplikací, Windows Storu, propojení s cloudem a funkce pro zabezpečení a spolehlivost. Podobně lze upgradovat Windows RT na Windows RT 8.1.

Přímé spouštění klasické plochy ve Windows 8.1

Jak nastavit automatické zobrazení plochy - desktopu po spuštění a přihlášení do Windows 8.1

Windows 8.1 umožňují nastavit spuštění klasické plochy ihned po startu systému Windows 8 a přihlášení. Nastavení se provede kliknutím pravého tlačítka myši kdekoliv na prázdném místě na hlavním panelu a v dialogovém menu vyberete Vlastnosti, zvolíte záložku Navigace a ve spodní části Úvodní obrazovka zatrhněte volbu Po přihlášení nebo zavření všech aplikací na obrazovce přejít na plochu místo na Úvodní obrazovku. Po dalším startu systému a přihlášení se místo dlaždicového prostředí rovnou objeví klasická pracovní plocha - desktop.

Jak rychle vypnout Windows 8

Kombinace kláves ALT+F4

Stejně jako ve starších verzích systému Windows (7, Vista, XP) lze spuštěné programy i celý systém vypnout z klasické plochy stisknutím kombinace kláves ALT a F4. Lze tak snadno přepnout uživatele, odhlásit se, použít režim spánku - hibernace, restartovat nebo vypnout počítač.

Vypínací tlačítko na plochu pomocí zástupce

Tlačítko pro rychlé vypínání z plochy ve Windows 8

Pokud chcete jen vypínat počítač přímo z plochy, můžete si vytvořit zástupce: pravým tlačítkem myši klikněte na prázdné místo plochy, v menu zvolte Nový a Zástupce. Objeví se dialogové okno "Vytvořit zástupce". Do Zadejte umístění položky: napište:

shutdown /s /t 5

a zadajte název zástupce, například Vypnout. Klikněte na tlačítko Dokončit. Na ploše se vytvoří nový zástupce, kterému můžete ještě vybrat příhodnější ikonku. Po kliknutí na vytvořeného zástupce se počítač vypne po 5 vteřinách.

Vypínací tlačítko na plochu pomocí js

Windows 8 lze vypínat elegantně a bezpečně zástupcem přímo z plochy klasickým dialogem pro vypnutí. Vytvořte někde na disku nebo přímo na ploše soubor vypnout.js a vytvořte na ploše jeho zástupce (pokud se soubor nachází jinde než na ploše). Soubor musí mít příponu js. Pomocí poznámkového bloku do souboru napište (nejlépe odsud zkopírujte a do souboru vložte):

new ActiveXObject("Shell.Application").ShutdownWindows();

a uložte. Po spuštění se zobrazí klasické vypínací dialogové okno. Pokud jsou v například v aplikacích MS Office Word, Excel nebo PowerPoint otevřené a neuložené dokumenty, systém před vypnutím na ně upozorní, můžete tak jěště před vypnutím data uložit.

Vypínací tlačítko na plochu pomocí batch file

Pokud chcete vypínat počítač s Windows 8 přímo z klasické plochy, můžete si také vytvořit batch file například s názvem vypnout.bat a do něho napsat příkaz:

shutdown /s /t 5 /c "PC se vypne za 5 sekund"

Vytvořit na ploše nebo panelu rychlého spouštění jeho zástupce, vybrat vhodnou ikonku a operační systém se po kliknutí na tlačítko automaticky vypne po 5 vteřinách. Parametry příkazu shutdown lze různě měnit, všechny možnosti najdete v příkazovém řádku po zadání příkazu:

help shutdown

Do batch file je možné zadat další příkazy pro automatizaci práce s počítačem, například je možné zálohovat vždy před vypnutím počítače lokální data na druhý disk nebo síťový disk nebo synchronizovat data z FTP nebo SFTP umístění do počítače nebo naopak synchronizovat data umístěná v PC do umístění na FTP nebo SFTP a podobně. Vše se vykoná automaticky při kliknutí na jednoho vytvořeného zástupce a následně se počítač nebo notebook vypne.

Nejpoužívanější klávesové zkratky ve Windows 8 a Windows 8.1

Klávesa nebo kombinace kláves
Vyvolaná akce, funkce
klávesa windows
zobrazí Start obrazovku: dlaždicovou nabídku Windows 8
klávesa windows + mezerník
přepínání jazyka klávesnice pro zadávání a rozložení znaků
klávesa windows + Pause
Zobrazí nastavení System (v českých Windows: Systém) - rychle se tak dostanete např. k možnosti nastavení hardware - Správce zařízení, k informacím o systému: např. o typu procesoru, velikosti RAM, názvu pracovní skupiny, názvu počítače, aktivaci Windows, verzi Windows: 8, 8.1, Pro, Enterprise, zda je operační systém 32 bitový nebo 64 bitový.
klávesa windows + PrintScreen
Funkce capture screen - vytvoří snímek obrazovky a automaticky ho uloží do složky Screenshots ve složce Pictures. Podobnou funkci lze použít na tabletu, kombinace kláves: klávesa windows + tlačítko pro zeslabení hlasitosti. V českých Windows se obrázky ukládají ve formátu png do složky Snímky obrazovky ve složce Obrázky.
klávesa windows + Tab
Otevře seznam aktuálně spuštěných aplikací. Následně umožňuje rychlé přepínání mezi aplikacemi a to tak, že držíme stále klávesu klávesa windows a opakovaně mačkáme klávesu Tab. Tato funkce nefunguje, pokud nemáme spuštěnou žádnou aplikaci.
klávesa windows + D
zobrazí základní (klasickou) plochu. Desktop
klávesa windows + E
Spustí průzkumník souborů, otevře "Počítač". Explorer
klávesa windows + F
Soubory - aplikace pro vyhledávání, hledání souborů. Files
klávesa windows + M
Minimalizuje všechna okna. Minimize
klávesa windows + P
Změna zobrazení na primárním nebo externím displeji, monitoru, projektoru. Projection. Lze rychle nastavit zobrazení jen na hlavním displeji počítače nebo duplikovaný obraz i na externím monitoru, projektoru nebo rosšíření obrazovky na druhý monitor, projektor nebo přepnutí obrazu jen na druhý displej nebo projektor.
klávesa windows + L
Provede okamžité zamknutí počítače, je-li u aktuálně používaného uživatele nastavené heslo. Lock. Pozor: nedojde k odhlášení a ukončení právě používaných aplikací.
klávesa windows + R
Umožní rychlé spuštění aplikace nebo příkazu. Run. Chcete-li spustit aplikaci CMD - příkazový řádek, stiskněte tuto kombinaci kláves a napiště CMD a stikněte Enter. Chcete-li spustit Editor registru, stiskněte tuto kombinaci kláves a napiště regedit a stikněte Enter.
klávesa windows + X
Zobrazí nabídku pro rychlý přístup do menu jako umožňuje funkce kliknutí pravým tlačítkem myši na ploše - Desktopu do pravého spodního rohu obrazovky. Lze tak rychle spustit: Programy a funkce, Centrum nastavení mobilních zařízení, Možnosti napájení, Prohlížeč událostí, Systém, Správce zařízení, Síťová připojení, Správa disků, Správa počítače, Příkazový řádek, Správce úloh, Ovládací panely, Průzkumník souborů, Hledat, Spustit, Vypnutí nebo odhlášení: Odhlásit se, Režim spánku, Vypnout, Restartovat, Plocha.
ALT + Tab
Otevře seznam aktuálně spuštěných aplikací. Následně umožňuje rychlé přepínání mezi aplikacemi a to tak, že držíme stále klávesu ALT a opakovaně mačkáme klávesu Tab.
CTRL + Tab
Na dlaždicové ploše Start otevře Aplikace. V seznamu Aplikace otevře dlaždicovou plochu Start.
CTRL + A
Označí vše.
CTRL + C
Kopírování. Copy
CTRL + V
Vložení - vloží zkopírovaný obsah.
Datum vytvoření stránky: 13.01.2014


Komentáře, příspěvky, diskuze:

Nový příspěvek